Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 5 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les subvencions de l'Institut Català de les Dones del 2013 (Tram. 250-00865/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 40; esmenes: BOPC, 272, 45)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desplegament i l'aplicació de la Llei de l'Estat 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, i sobre l'elaboració d'una llei de drets de salut sexual i reproductiva (Tram. 250-00758/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 165, 52)

 • 3

  Proposta de resolució contra l'Avantprojecte de llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada i en defensa dels drets sexuals i reproductius i la interrupció voluntària de l'embaràs (Tram. 250-00864/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 39)

 • 4

  Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00231/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00250/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola d'Associacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (Colegas) amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00253/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president d'H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00227/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00228/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació LGTB Talcomsom, d'Osona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00235/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.