Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 5 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de Famílies Lesbianes i Gais, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00222/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de José Mellinas Gil, de l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00229/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00240/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Rafael Muñoz, president de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00244/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00241/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jacques Schoofs, president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00245/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joan Igual, president de l'Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00248/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00243/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Sònia López, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00251/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.