Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 357-00068/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 357-00069/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures de racionalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i l'impuls d'aquestes mesures (Tram. 250-00161/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 46; esmenes: BOPC, 59, 46)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'ús del burca (Tram. 250-00290/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 57)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la revisió del Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 (Tram. 250-00388/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 84; esmenes: BOPC, 97, 28)

 • 6

  Proposta de resolució sobre una nova redacció de la proposta de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (Tram. 250-00389/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 85; esmenes: BOPC, 97, 28)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la tasca de la Fiscalia contra l'homofòbia i els delictes vinculats a l'orientació sexual (Tram. 356-00230/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'agenda política de la Xarxa (Tram. 356-00245/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.