Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 17 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 (Tram. 357-00009/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'impacte de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones (Tram. 356-00083/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Surt davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'impacte de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones (Tram. 356-00084/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'impacte de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones (Tram. 356-00085/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'impacte de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones (Tram. 356-00086/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'impacte de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones (Tram. 356-00087/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-00113/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe corresponent al període 2011-2012 (Tram. 356-00127/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del portaveu del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació d'aquest col·lectiu (Tram. 356-00128/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable de l'Observatori de la Igualtat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi de les eines sobre gènere i comunicació elaborades pel Consell (Tram. 356-00129/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00130/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00131/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00132/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de la Dona i per la Igualtat de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00133/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de la Dona de la Confederació General del Treball davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00134/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00135/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de la directora de la Fundació Surt davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00136/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00137/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d'igualtat en empresa i ocupació (Tram. 356-00138/10)

  Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.