Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 27 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00672/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Casal Lambda davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00673/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00674/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00675/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Policies Gais i Lesbianes davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00676/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Creación Positiva davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00677/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00678/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00679/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Gais Positius davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00680/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00681/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Pride Barcelona davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00682/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Lesbianes Feministes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00683/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup Elles davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00684/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Fernández, representant de l'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l'entitat (Tram. 356-00732/09)

  Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Paqui Perona, representant de Veus Gitanes, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l'entitat (Tram. 356-00733/09)

  Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Francisca Maya, representant de la Fundació Secretariat Gitano, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l'entitat (Tram. 356-00734/09)

  Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Loredana Craiun, representant de l'Associació de Dones Gitanes Romaneses a Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l'entitat (Tram. 356-00735/09)

  Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui el document "El tractament de les informacions sobre violència en l'àmbit familiar i sobre violència masclista en els teleinformatius: anàlisi del seguiment de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació" (Tram. 356-00736/09)

  Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques d'eradicació de la violència masclista (Tram. 357-00262/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les accions contra la violència masclista adreçades a les dones i llurs fills (Tram. 357-00266/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.