Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la revisió de la classificació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la reassignació de gènere i les modificacions legals per a combatre la transfòbia (Tram. 250-01043/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 52)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informin sobre els projectes que desenvolupen amb relació a l'entorn laboral de les dones (Tram. 356-00642/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00672/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Casal Lambda davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00673/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00674/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00675/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Policies Gais i Lesbianes davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00676/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Creación Positiva davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00677/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00678/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00679/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Gais Positius davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00680/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00681/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Pride Barcelona davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00682/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Lesbianes Feministes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00683/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup Elles davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l'homofòbia (Tram. 356-00684/09)

  Caterina Mieras i Barceló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Mercè Civit Illa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Carme Capdevila i Palau, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Compareixença d'una representació del grup Tamaia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar propostes arran de l'increment de dones mortes víctimes de la violència masclista (Tram. 357-00264/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Associació El Safareig davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar propostes arran de l'increment de dones mortes víctimes de la violència masclista (Tram. 357-00265/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.