Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Secretaria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes (Tram. 357-00253/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes (Tram. 357-00252/09)

  Compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la violència masclista (Tram. 250-00882/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 9

  Proposta de resolució sobre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat d'elements estereotipats que reprodueixen rols de gènere que fomenten la desigualtat (Tram. 250-00896/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.