Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 29 de febrer de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les polítiques d'eradicació de la violència masclista (Tram. 356-00326/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup Tamaia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti propostes arran de l'increment de dones mortes víctimes de la violència masclista (Tram. 356-00333/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació El Safareig davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti propostes arran de l'increment de dones mortes víctimes de la violència masclista (Tram. 356-00334/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les accions contra la violència masclista adreçades a les dones i llurs fills (Tram. 356-00341/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilà, representant de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè opini sobre les mesures que es duen a terme contra la violència de gènere (Tram. 356-00342/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Compareixença d'Ignacio Buqueras y Bach, president de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, per a informar sobre els objectius i les propostes de l'entitat (Tram. 357-00251/09)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les polítiques del seu departament en matèria de violència masclista (Tram. 354-00134/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti propostes arran de l'increment de dones mortes víctimes de la violència masclista (Tram. 356-00332/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.