Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 26 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00935/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Antoni Lladó, exdirector de l'Institut Català d'Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00934/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00923/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00939/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00919/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00941/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00940/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00918/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00937/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00945/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Oriol Amat, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00943/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00936/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00905/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00932/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d'economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d'integració internacional de l'Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00917/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'Eduard Voltas, exsecretari de Cultura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00933/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00926/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00916/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.