Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 12 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00915/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació Catalana de Cineclubs, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00920/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00907/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Ignacio Segura, director general de DeAPlaneta amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00922/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat de l'empresa A Contracorriente Films, o de la persona d'aquesta empresa en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00938/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00924/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00929/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00930/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00931/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00942/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00906/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00921/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00944/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00913/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Tono Folguera o d'una representació de l'Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00914/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00925/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors d'Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00908/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00910/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00911/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00909/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de David Alfaràs, director d'Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00927/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença de Ventura Pons, administrador de Raig d'Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00928/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d'Empresaris de Cinemes d'Espanya, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 353-00912/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.