Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català

  • 1.1

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01650/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Establiments Emblemàtics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01634/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01587/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença de Josep Maria Roig, secretari de l'Associació d'Establiments Emblemàtics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01644/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01666/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01651/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01638/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01653/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01588/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01665/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença de Sergi Llagostera Xargayó, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01642/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Propietaris de Locals Comercials de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01663/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'Àlex Mestre, president de l'Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01643/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'Enrique Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01661/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01645/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença de Gabriel Jené, president de Shopping Line i de l'Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01660/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença de Gabriel Jené Llabrés, en representació de Comertia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01646/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença de Xavier Cottet, president de l'Eix Comercial Barna Centre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01659/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença de Javier Cottet Torres, president de Barnacentre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01647/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01658/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01654/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01664/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01652/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01667/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01635/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01668/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació del Comerç, l'Hostaleria i el Joc de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01636/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01662/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01669/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença d'una representació del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01655/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença d'una representació de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01656/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01657/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01648/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01649/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença de Jordi Borja, urbanista i geògraf, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01589/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença de Mercè Tatjer, geògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01590/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, periodista i assagista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01591/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la Comissió de Turisme de l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01637/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01639/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01640/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 352-01641/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01998/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01671/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01951/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01976/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01673/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02025/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01963/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01977/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença d'una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01674/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors d'Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01979/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors d'Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01675/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01980/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01676/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01961/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01978/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02003/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01677/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01981/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01678/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d'Empresaris de Cinemes d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01984/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació de Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01679/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01982/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença d'una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01680/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01983/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01681/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença de Tono Folguera, en representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01955/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01985/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01682/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02024/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01962/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01974/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01683/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d'economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d'integració internacional de l'Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01999/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02028/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic d'economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01953/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença de Ramon Torrent, especialista en dret europeu i l'Organització Mundial del Comerç i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01964/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença d'una representació de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01997/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02002/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01956/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01986/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02007/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01957/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01995/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01960/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02000/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02027/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença d'Ignacio Segura, director general de DeAPlaneta, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01975/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01987/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença d'Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01988/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença d'Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01989/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença d'Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01990/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença de David Alfaràs, director d'Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01991/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença de Ventura Pons, administrador de Raig d'Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01992/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01993/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença d'una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01994/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença d'Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01996/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02004/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'Eduard Voltas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02005/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'Antoni Lladó, exdirector de l'Institut Català d'Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02006/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01672/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01670/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença d'una representació de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01684/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença d'Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat d'"A Contracorriente Films", amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01685/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02026/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01958/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01959/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010 del cinema (Tram. 352-01954/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01952/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-02001/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 352-01965/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a exposar l'informe "'En español o nada'. 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, 2007-2013" (Tram. 357-00538/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació d'Amics de les Homilies d'Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre els objectius i les actuacions de l'entitat (Tram. 357-00536/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.