Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 17 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les línies de treball d'aquesta direcció general i del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 357-00252/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la situació del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 357-00681/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 354-00245/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00596/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Orquestra Simfònica del Vallès davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè presenti els projectes musicals i socials de l'entitat (Tram. 356-00770/10)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de l'acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00798/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 51; esmenes: BOPC, 240, 18)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 250-00944/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 77; esmenes: BOPC, 297, 25)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar (Tram. 250-01078/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 20; esmenes: BOPC, 346, 62)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d'abril (Tram. 250-01090/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 315, 32)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la retirada d'una litografia de l'exposició "1714. Memòria gràfica d'una guerra" i sobre la destitució de la comissària d'aquesta exposició i del comissari dels actes del Tricentenari del 1714 (Tram. 250-01092/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 315, 34)

 • 11

  Proposta de resolució de suport a la candidatura de preinscripció de la Festa dels Reis d'Igualada a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat (Tram. 250-01106/10)

  Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 88)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions del Departament de Cultura a activitats d'artistes (Tram. 250-01108/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 90; esmenes: BOPC, 351, 24)