Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 20 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 270-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 68, 88)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 355-00088/10)

  Ferran Mascarell i Canalda, Conseller del Departament de Cultura

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funcionament de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 355-00101/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Sessió informativa.