Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2014
Hora:
10:00h. (matí i tarda)
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carme Zapata, de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en què aquesta associació delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00177/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Daniel Martínez, director de Focus i president de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, o de les persones d'ambdues entitats en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00179/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d'Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00180/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00182/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00183/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Santiago Lapeira, president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00210/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joan Maria Gual, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00215/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Joan M. Minguet, president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00220/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Ramon Colom, president de l'Associació de Productors Audiovisuals, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00178/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00193/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00212/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00213/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00192/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00186/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00198/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'Ernest Folch, editor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00199/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'Eduard Voltas, editor de la revista "Time Out Barcelona", amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00206/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00189/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00216/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Francesca Llopis, presidenta de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales i artista visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00217/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 353-00218/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació.