Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 30 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funcionament de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (Tram. 354-00090/10)

  Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d'aquest departament (Tram. 354-00138/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l'escenari pressupostari d'aquest departament per al final del 2013 (Tram. 354-00160/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels equipaments culturals (Tram. 354-00178/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amics de les Homilies d'Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l'entitat (Tram. 356-00397/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l'entitat (Tram. 356-00398/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi l'informe "'En español o nada'. 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, 2007-2013" (Tram. 356-00399/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la presentació del projecte previst per al centre Arts Santa Mònica (Tram. 250-00383/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 81; esmenes: BOPC, 93, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la promoció de la unitat de la llegua catalana (Tram. 250-00431/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 57; esmenes: BOPC, 111, 21)

 • 10

  Proposta de resolució de rebuig de la Llei d'ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d'Aragó (Tram. 250-00441/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 64; esmenes: BOPC, 111, 22)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la destinació d'una part del fons per la taxa turística a projectes turístics i de patrimoni cultural (Tram. 250-00622/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 115, 77; esmenes: BOPC, 154, 11)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les línies de treball del Centre d'Art Tarragona i el pagament del deute a aquest equipament cultural (Tram. 250-00663/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 68; esmenes: BOPC, 172, 47)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la revisió de la normativa de les inversions procedents de l'1% cultural en projectes de patrimoni cultural (Tram. 250-00679/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 51; esmenes: BOPC, 172, 50)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la commemoració del tricentenari dels fets del 1714 (Tram. 250-00681/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 53; esmenes: BOPC, 172, 51)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la defensa del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a les Illes Balears (Tram. 250-00735/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 154, 13; esmenes: BOPC, 178, 37)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un homenatge a José Pérez Ocaña (Tram. 250-00737/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 154, 15; esmenes: BOPC, 178, 38)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 250-00764/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 165, 57)