Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 27 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dissolució i liquidació del Consorci Casa de les Llengües (Tram. 355-00039/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Sessió informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a traslladar l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la nova seu (Tram. 311-00281/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 44, 73)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la no-utilització de la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat per manca d'inversió en mobiliari (Tram. 311-00282/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 44, 73)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del centre Arts Santa Mònica (Tram. 311-00356/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 53)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'orientació del centre Arts Santa Mònica (Tram. 311-00357/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 53)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rol del centre Arts Santa Mònica (Tram. 311-00358/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 54)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del centre Arts Santa Mònica els dos darrers anys (Tram. 311-00359/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 54)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament del director del centre Arts Santa Mònica (Tram. 311-00360/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 54)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte museístic i l'ús que es donarà a dos pavellons de Fira de Barcelona (Tram. 311-00365/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 55)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslladi als pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics (Tram. 311-00366/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 55)

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la direcció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics (Tram. 311-00367/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 55)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, "la Caixa" i Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes museístics (Tram. 311-00368/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 56)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assumpció del cost de l'execució del projecte del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, "la Caixa" i Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes museístics (Tram. 311-00369/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 56)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assumpció del manteniment dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com a recintes museístics (Tram. 311-00370/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 56)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'incrementar les aportacions al Museu Nacional d'Art de Catalunya si assumeix el manteniment dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com a recintes museístics (Tram. 311-00371/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 57)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat entre les reduccions pressupostàries a les institucions culturals i el projecte, el manteniment i la posada en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com a recintes museístics (Tram. 311-00372/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 57)

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'anàlisi de la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt d'equipaments d'arts visuals (Tram. 311-00373/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 57)

  • 2.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt d'equipaments d'arts visuals (Tram. 311-00374/10)

   Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 76, 58)