Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 30 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre les línies de treball d'aquesta direcció general i del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 356-00192/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el pagament de nòmines pendents del director de l'Arxiu Comarcal del Montsià i sobre l'actualització del conveni signat amb l'Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià el 2010 (Tram. 250-00076/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 14; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret pel qual s'atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia de la llengua occitana, aranès a l'Aran (Tram. 250-00233/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 101; esmenes: BOPC, 78, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Tram. 250-00252/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 44; esmenes: BOPC, 78, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns que poden ésser declarats patrimoni de la humanitat (Tram. 250-00262/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 51; esmenes: BOPC, 78, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el programa de l'Any Espriu (Tram. 250-00300/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 34; esmenes: BOPC, 78, 33)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Tram. 250-00334/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 72; esmenes: BOPC, 83, 42)