Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 18 d'abril de 2013
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dissolució i liquidació del Consorci Casa de les Llengües (Tram. 354-00055/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Centre de Creació i Pensament Contemporani Can Xalant, de Mataró (Tram. 250-00074/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 12; esmenes: BOPC, 39, 64)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament de nòmines pendents del director de l'Arxiu Comarcal del Montsià i sobre l'actualització del conveni signat amb l'Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià el 2010 (Tram. 250-00076/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 14; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la declaració de la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco (Tram. 250-00096/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 42; esmenes: BOPC, 46, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 250-00148/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 37; esmenes: BOPC, 59, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'oferiment de préstecs avantatjosos a les sales i les empreses d'exhibició cinematogràfica (Tram. 250-00182/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 67; esmenes: BOPC, 59, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de l'impost sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals (Tram. 250-00183/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 67; esmenes: BOPC, 59, 56)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida (Tram. 250-00212/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 90; esmenes: BOPC, 59, 65)