Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 7 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya corresponent al 2012 (Tram. 359-00001/10)

    Carles Duarte i Montserrat/President/Consell Nacional de la Cultura i de les Arts/

    Sessió informativa.