Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Antoni Carné, president de l'Ens de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la memòria d'activitats de l'entitat (Tram. 357-00161/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reobertura del mausoleu de Centcelles, a Constantí, i el garantiment de la presència mínima necessària de treballadors públics al conjunt de la Tàrraco romana (Tram. 250-01014/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 47; esmenes: BOPC, 315, 37)

 • 3

  Proposta de resolució de suport a l'Associació de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de fam que està fent en defensa de la llengua catalana (Tram. 250-01051/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 19; esmenes: BOPC, 321, 23)

 • 4

  Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears (Tram. 250-01053/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 21; esmenes: BOPC, 321, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un cens de professionals de l'espectacle i l'audiovisual (Tram. 250-01065/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 30; esmenes: BOPC, 321, 26)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la commemoració del tres-centè aniversari de la Guerra de Successió (Tram. 250-01082/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 38; esmenes: BOPC, 336, 36)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la conservació del Mas Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm (Tram. 250-01172/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 35; esmenes: BOPC, 343, 54)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la paralització de les obres del nou enllaç de l'autopista AP-7 a Girona afectades pel jaciment de Domeny (Tram. 250-01193/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 47; esmenes: BOPC, 343, 57)