Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Suay, president de Tallers per la Llengua, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la necessitat que les institucions catalanes promoguin l'ús social del català i la normalització lingüística (Tram. 356-00671/09)

  Antoni Strubell i Trueta, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença del president del Patronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la proposta de la llei de la Patum (Tram. 357-00260/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del president de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les seves propostes (Tram. 357-00076/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.