Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 2 de maig de 2012
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc Marco i Conchillo, director del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua, perquè expliqui la situació i els plans de futur del Gran Teatre del Liceu (Tram. 356-00567/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Pepe Serra Villalba, director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur del Museu (Tram. 356-00568/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Bartomeu Marí i Ribas, director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur del Museu (Tram. 356-00569/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Amorós, director de L'Auditori, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur de L'Auditori (Tram. 356-00570/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur de la Biblioteca de Catalunya (Tram. 356-00571/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Eusebi Casanellas, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur del Museu (Tram. 356-00572/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Llovera i Massana, director de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur d'aquesta entitat autònoma (Tram. 356-00573/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur del Palau de la Música Catalana (Tram. 356-00574/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del president del Patronat del Museu d'Art Nacional de Catalunya i del director general d'aquest museu davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informin sobre el projecte de futur del museu (Tram. 356-00585/09)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del PEN Català davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la seva intenció de denunciar els atacs a la llengua catalana davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides (Tram. 356-00612/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la dotació de recursos humans i materials del Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Tram. 250-00754/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 207, 20)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'arxiu familiar dels barons d'Esponellà (Tram. 250-00871/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 53; esmenes: BOPC, 274, 24)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la creació d'una base de dades per a avaluar l'avenç del cinema en català (Tram. 250-00877/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 43; esmenes: BOPC, 274, 24)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la restauració de l'antiga rectoria de Sant Aniol d'Aguja, de Montagut i Oix (Tram. 250-00899/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 58; esmenes: BOPC, 274, 26)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la commemoració del naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra (Tram. 250-00903/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 40; esmenes: BOPC, 297, 13)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'activitat ordinària, l'estabilitat de la plantilla i el finançament i la gestió del Gran Teatre del Liceu (Tram. 250-00905/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 41; esmenes: BOPC, 297, 14)

 • 17

  Proposta de resolució sobre les gestions per al manteniment i la consolidació de l'Espai Mallorca de Barcelona i de suport a aquesta entitat (Tram. 250-00921/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 28; esmenes: BOPC, 297, 16)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la recepció recíproca de Televisió de Catalunya i Canal 9 al País Valencià i a Catalunya i sobre l'anul·lació o reducció de la sanció imposada a Acció Cultural del País Valencià (Tram. 250-00922/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 29; esmenes: BOPC, 297, 16)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un cens de professionals adscrits als sectors de Sindicart (Tram. 250-00928/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 33; esmenes: BOPC, 297, 17)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la publicació del pressupost destinat a política lingüística (Tram. 250-00935/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 43; esmenes: BOPC, 297, 19)