Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 4 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 357-00282/09)

    Compareixença.