Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 29 de febrer de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d'empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliquin la situació actual de la institució (Tram. 356-00353/09)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del president del Patronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la proposta de la llei de la Patum (Tram. 356-00451/09)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el futur dels grans equipaments culturals públics (Tram. 355-00091/09)

  Ferran Mascarell i Canalda, Conseller del Departament de Cultura

  Substanciació

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la posició de la Generalitat amb relació al Consorci del Palau de la Música Catalana (Tram. 355-00027/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels grans equipaments culturals públics (Tram. 355-00094/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Substanciació

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Sindicart perquè informi sobre el projecte de cens de professionals de la cultura i sobre les seves reivindicacions (Tram. 356-00457/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Moritz Küng, exdirector del Centre d'Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la seva experiència al capdavant del Centre d'Art Contemporani del Canòdrom (Tram. 356-00359/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació de la institució i els motius de les mesures adoptades (Tram. 356-00355/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui els fets esdevinguts arran de l'atac d'un guàrdia civil a un ciutadà per haver-s'hi adreçat en català a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00340/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2 (*)

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels grans equipaments culturals públics (Tram. 354-00149/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran Teatre del Liceu (Tram. 354-00146/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

Nota: (*) Si escau, el president proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la sessió informativa del punt 2 i la inclusió de la substanciació de la Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la posició de la Generalitat amb relació al Consorci del Palau de la Música Catalana (tram. 355-00027/09), com a punts 9 i 10 respectivament, en la mateixa sessió.