Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 12

  Proposta de resolució sobre la declaració del canal de la Infanta com a bé integrant del patrimoni cultural català (Tram. 250-00764/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 25; esmenes: BOPC, 254, 26)

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 356-00557/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del director de 8TV davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre l'ús del català en aquesta cadena (Tram. 356-00459/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Gremi d'Editors de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la problemàtica del cost superior dels llibres en català respecte del castellà (Tram. 356-00458/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Cultura (Tram. 250-00858/09)

  Debat i votació.

 • 24

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'intent de boicot a la presentació del llibre "Noves glòries a Espanya" el 5 de juliol de 2011 a la FNAC de València (Tram. 250-00787/09)

  Debat i votació.

 • 25

  Proposta de resolució sobre la dotació de recursos humans i materials del Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Tram. 250-00754/09)

  Debat i votació.

 • 26

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la situació de la premsa comarcal i local (Tram. 357-00072/09)

  Compareixença.

 • 27

  Compareixença de Fèlix Riera, director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats que es duran a terme durant el seu mandat (Tram. 357-00033/09)

  Compareixença.

 • 28

  Proposta de resolució sobre la renegociació del conveni per al finançament del projecte museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll (Tram. 250-00723/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la difusió de l'obra i la figura de Mossèn Josep Armengou i Feliu (Tram. 250-00682/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.