Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts sobre l'activitat del Consell (Tram. 359-00004/09)

  Francesc Guardans Cambó/President/Consell Nacional de la Cultura i de les Arts/

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de Francesc Guardans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre el desplegament de les activitats que es duran a terme durant el seu mandat (Tram. 357-00034/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

Nota: Nota: El president de la Comissió informa que els dos punts de l'ordre del dia se substanciaran conjuntament.