Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2011
Hora:
13:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la posició de la Generalitat amb relació al Consorci del Palau de la Música Catalana (Tram. 354-00001/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat en pro de les relacions entre ambdós països (Tram. 356-00010/09)

  Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Fèlix Riera, director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el desplegament de les activitats que es duran a terme durant el seu mandat (Tram. 356-00041/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Guardans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el desplegament de les activitats que es duran a terme durant el seu mandat (Tram. 356-00042/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Vicenç Villatoro, director de l'Institut Ramon Llull, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el desplegament de les activitats que es duran a terme durant el seu mandat (Tram. 356-00043/09)

  Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut Ramon Llull davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions a realitzar en la nova etapa de l'Institut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.