Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 16 de febrer de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00006/09)

    Sessió informativa.