Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia