Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 26 de maig de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei del voluntariat (Tram. 200-00013/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 228, 5)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el mapa de prestacions socials (Tram. 355-00219/10)

  Neus Munté i Fernàndez, Consellera del Departament de Benestar Social i Família

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 577/X, sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 355-00208/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.