Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 14 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00494/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00495/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00496/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00506/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels Serveis Socials de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00520/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00505/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Carolina Homar, consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00507/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Antoni Comín Oliveres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00512/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.