Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimecres, 8 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00500/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00531/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de David Casado, representant de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 357-00711/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i a l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00523/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jordi Garcia Jané o d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00536/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença dels representants de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00549/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Fernando Fantova, consultor social a Bilbao, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00508/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença del cap de l'òrgan tècnic de la renda mínima d'inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00518/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00519/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre fundador i vicepresident de l'Associació Xarxa Renda Bàsica de València, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00514/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Luis Sanzo, tècnic de la revisió de la normativa de garantia d'ingressos al País Basc a finals dels anys noranta, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00517/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de José Iglesias Fernández, en representació de l'Associació EcoConcern - Innovació Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00535/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00509/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00532/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Albert Sales, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00537/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença dels representants dels sindicats més representatius en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00543/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença dels representants del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00546/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Joan Cortinas, en representació del Centre National de Recherche Scientifique de París, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00533/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença dels representants del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00547/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Montse Campamà, coordinadora dels Serveis Socials de Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00521/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.