Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 7 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00626/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00627/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00604/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00611/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00612/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00614/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00600/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d'etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00606/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00633/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Antoni Madrid, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en institucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00635/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00596/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00619/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00587/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00639/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00625/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00586/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00618/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00628/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de la federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00615/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.