Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 24 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Rosa Amorós i Capdevila, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Montserrat Capdevila Tatché, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Isabel Vallet Sànchez, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes

  Nomenament de la Ponència

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00607/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00608/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00594/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00640/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Oriol Josa Fresno, secretari general del Coordinating Committee for International Voluntary Service, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00593/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa", o d'una representació de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa", amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00602/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Fundació Catalana de l'Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00636/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00637/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor cultural, director del Museu Etnològic de Barcelona i membre del Consell de Cultura de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00605/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00622/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00623/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00589/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00590/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.