Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dijous, 19 de març de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la reunió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes

  • 1.1

   Proposta de compareixença de Marina Subirats, de Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03084/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença de Tània Verge, professora de ciència política i agent d'igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03085/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença de Montse Pineda, de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03086/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03087/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'una representació d'Agima People Opina amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03088/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum Dona i Esport amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03089/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació de TEDxBarcelonaWomen amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03090/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03091/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'associació El Safareig amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03092/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'una representació de l'associació Dones amb Empenta amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03093/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Marxa Mundial de les Dones - Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03094/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Genera amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03095/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03096/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de Drac Màgic amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03097/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació de Tamaia amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03098/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03099/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03100/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03101/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03102/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença d'Elena Sintes, doctora en sociologia i experta en educació i usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03103/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03104/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença d'una representació del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03105/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies i Dones del Medi Rural amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03106/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03107/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03108/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora en sociologia i membre del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03109/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, doctora en sociologia i professora de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03110/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí, professora jubilada i experta en temes de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03111/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença d'Encarna Bodelón González, doctora en dret i directora del grup d'investigació Antígona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03112/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença de María de la Fuente Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de l'Observatori IQ, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03113/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença Tània Verge Mestre, professora de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra i experta en participació política i gènere, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03114/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació de Feministes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03115/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença d'Anna Berga, presidenta de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03116/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença de Carme Sanmartí, doctora en història i llicenciada en filosofia i lletres, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03117/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença de Sara Moreno, doctora en sociologia especialitzada en gènere, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03118/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença de la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03119/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença d'Amparo Tomé, professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03120/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03121/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença d'Ester Giménez-Salinas, catedràtica de dret penal i criminologia d'ESADE, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03122/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença d'Esther Sánchez, doctora en dret i professora de dret del treball i de la Seguretat Social d'ESADE, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03123/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03124/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença de Carme Valls, metgessa i vicepresidenta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03125/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03126/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença de Teresa Martínez, delegada a Catalunya de l'European Association of Single-Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03127/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03128/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença de Carolina Barber, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03129/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença de Carme Figueras, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03130/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença d'Anna Mercadé, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03131/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença de Josefina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03132/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03133/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença de Maria Rovira, presidenta de Dones d'Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03134/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03135/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.53

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03136/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03137/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.55

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03138/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.56

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03139/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.57

   Proposta de compareixença d'una representació de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03140/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03141/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.59

   Proposta de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03142/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.60

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03143/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.61

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03144/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.62

   Proposta de compareixença d'una representació de Dones d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03145/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.63

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03146/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.64

   Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03147/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.65

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03148/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.66

   Proposta de compareixença d'una representació del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03149/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.67

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03150/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.68

   Proposta de compareixença d'una representació de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03151/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.69

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03152/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.70

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03153/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03154/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.72

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03155/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.73

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03156/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.74

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03157/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.75

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03158/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.76

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03159/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.77

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03160/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.78

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03161/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.79

   Proposta de compareixença d'una representació de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03162/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.80

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03163/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.81

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03164/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.82

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03165/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.83

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03166/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.84

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03167/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.85

   Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03168/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.86

   Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, professora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l'IESE Business School, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03169/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.87

   Proposta de compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03170/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.88

   Proposta de compareixença de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l'entitat Network of Liberal Women, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03171/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.89

   Proposta de compareixença de Núria Gómez Granés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03172/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.90

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03173/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.91

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 352-03174/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Georgina Monge, experta en plans i polítiques d'igualtat, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 356-01179/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud d'informació, per escrit, a diverses persones, presentada pel G. P. Socialista (reg. 110000), d'acord amb l'art. 48 del Reglament del Parlament, amb relació a la Proposició d'igualtat efectiva entre dones i homes.