Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 17 de febrer de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00511/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00473/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00474/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Jordi Arcarons i Bullich, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00479/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00515/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Júlia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00480/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Maria Truñó, en representació de l'UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00504/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00527/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00488/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Consell General del Treball Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00530/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00470/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00522/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la plataforma Pobresa Zero amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00528/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.