Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 3 de febrer de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00629/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de José Cayuela Guerrero, president de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00583/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Pau González Val, secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00617/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00595/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00591/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00624/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00469/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Josep Marquès i Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00475/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.