Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 9 de desembre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00468/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença del director de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00476/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00482/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00483/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00485/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00486/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d'Empreses d'Inserció Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00498/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00513/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00525/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.