Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 2 de desembre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de l'Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes (Tram. 250-01259/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 396, 28; esmenes: BOPC, 429, 28)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia per a persones amb discapacitat física del barri de Balàfia, de Lleida (Tram. 250-01276/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 43; esmenes: BOPC, 429, 30)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 250-01281/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 408, 46; esmenes: BOPC, 435, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el pagament dels imports pressupostats per a la prestació de serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats (Tram. 250-01289/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 54; esmenes: BOPC, 435, 19)

 • 5

  Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00585/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00586/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00601/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00615/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00621/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00638/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Jordi Merino Urbano, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00584/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00610/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00611/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de l'Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00616/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.