Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 18 de novembre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 357-00550/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 357-00551/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 357-00552/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00501/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00487/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00510/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00526/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.