Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 3 de juny de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  • 1.1

   Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00933/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00934/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d'Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00935/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00936/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00937/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'Antoni Barbarà, metge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00938/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00939/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00940/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00941/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00942/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d'Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00943/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00944/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00945/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00946/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00947/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00948/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00949/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00950/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença de Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00951/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé i Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00952/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00953/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença de Carolina Homar, consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00954/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença de Fernando Fantova, consultor social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00955/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00956/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'Antoni Barbarà, metge i impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00957/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d'Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00958/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença d'Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00959/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00960/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00961/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00962/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00963/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00964/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00965/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00966/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00967/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00968/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00969/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00970/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00971/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00972/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00973/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00974/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00975/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00976/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00977/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00978/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00979/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00980/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00981/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00982/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00983/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.52

   Proposta de compareixença de Maria Truñó, representant de l'UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00984/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.53

   Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00985/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.54

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General del Treball Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00986/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.55

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00987/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.56

   Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00988/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.57

   Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00989/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.58

   Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d'Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00990/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.59

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00991/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.60

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d'Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00992/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.61

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00993/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.62

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00994/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.63

   Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00995/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.64

   Proposta de compareixença de Joan Cortinas, representant del Centre National de la Recherche Scientifique, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00996/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.65

   Proposta de compareixença de Josep Manel Busqueta, representant del Seminari d'Economia Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00997/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.66

   Proposta de compareixença de José Iglesias Fernández, representant de l'Associació EcoConcern - Innovació Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00998/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.67

   Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané o d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-00999/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.68

   Proposta de compareixença d'Albert Sales, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01000/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.69

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01001/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.70

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01002/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01003/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.72

   Proposta de compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01004/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.73

   Proposta de compareixença de Josep Marquès i Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01005/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.74

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01006/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.75

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01007/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.76

   Proposta de compareixença d'Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01008/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.77

   Proposta de compareixença de Salvador Busquets Vila, director d'Arrels Fundació, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01009/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.78

   Proposta de compareixença d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01010/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.79

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01011/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.80

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01012/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.81

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01013/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.82

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01014/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.83

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01015/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.84

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01016/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.85

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01017/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.86

   Proposta de compareixença d'Alícia Adserà, professora de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs i membre associada de l'Office of Population Research a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01018/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.87

   Proposta de compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d'economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l'International Growth Centre, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01019/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.88

   Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01020/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.89

   Proposta de compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01021/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.90

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01022/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.91

   Proposta de compareixença d'Esther Sánchez i Torres, professora de dret privat d'ESADE, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01023/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.92

   Proposta de compareixença d'Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d'Empreses d'Inserció Social (ENSIE), amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01024/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.93

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01025/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.94

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01026/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.95

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01027/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.96

   Proposta de compareixença d'una representació dels consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01028/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.97

   Proposta de compareixença d'una representació de les entitats d'iniciativa social col·laboradores del Programa interdepartamental de renda mínima d'inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01029/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.98

   Proposta de compareixença d'una representació dels sindicats més representatius amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01030/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.99

   Proposta de compareixença d'una representació de les organitzacions empresarials més representatives amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01031/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.100

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català de les Dones amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01032/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.101

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01033/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.102

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01034/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.103

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01035/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.104

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01036/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.105

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01037/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.106

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01038/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.107

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01039/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.108

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01040/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.109

   Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01041/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.110

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01042/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.111

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01043/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.112

   Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01044/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.113

   Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre fundador i vicepresident de l'associació Xarxa Renda Bàsica, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01045/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.114

   Proposta de compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01046/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.115

   Proposta de compareixença de Daniel Raventós Pañella, professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01047/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.116

   Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01048/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.117

   Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01049/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.118

   Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01050/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.119

   Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d'Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01051/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.120

   Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01052/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.121

   Proposta de compareixença d'Antoni Barbarà, membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01053/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.122

   Proposta de compareixença de Magda Mercader, experta en costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01054/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.123

   Proposta de compareixença d'Antoni Comín Oliveres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01055/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.124

   Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01056/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.125

   Proposta de compareixença del cap de l'òrgan tècnic de la renda mínima d'inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01057/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.126

   Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01058/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.127

   Proposta de compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels serveis socials de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01059/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.128

   Proposta de compareixença de Montse Campama, coordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01060/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.129

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01061/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.130

   Proposta de compareixença d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01062/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.131

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01063/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.132

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01064/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.133

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01065/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.134

   Proposta de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01066/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.135

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01067/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.136

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01068/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.137

   Proposta de compareixença d'una representació del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01069/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.138

   Proposta de compareixença d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01070/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.139

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01071/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.140

   Proposta de compareixença d'una representació de l'UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01072/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.141

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01073/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.142

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01074/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.143

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01075/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.144

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01076/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.145

   Proposta de compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01077/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.146

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Pobresa Zero amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01078/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.147

   Proposta de compareixença d'una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01079/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.148

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01080/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.149

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 352-01081/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n'Oliveres, a Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00974/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 272, 51)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Allem - Agrupació Lleidatana d'Entitats d'Atenció a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat (Tram. 356-00669/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui els plans de desenvolupament comunitari (Tram. 356-00673/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l'Informe Insocat sobre la situació de la joventut (Tram. 356-00678/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el darrer Informe Insocat per a la millora de l'acció social (Tram. 357-00539/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el darrer Informe Insocat per a la millora de l'acció social (Tram. 357-00540/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el sisè estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat "L'impacte de la crisi en els majors de quaranta-cinc anys" (Tram. 357-00594/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar l'Informe Insocat sobre la situació de la joventut (Tram. 357-00655/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.