Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 22 d'abril de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els criteris per a l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre la situació de la llei de promoció de l'autonomia personal (Tram. 355-00048/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la retallada en el Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar (Tram. 355-00103/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas dels ingressos en centres residencials públics produïts a partir de l'1 d'agost (Tram. 355-00104/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les residències concertades i col·laboradores de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Tram. 355-00105/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència (Tram. 355-00106/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l'accés a les residències de gent gran (Tram. 355-00107/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la decisió de deixar de subvencionar els ajuts a les residències privades per als nous dependents (Tram. 355-00108/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 8

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la suspensió dels programes individuals d'atenció de prestació econòmica vinculada al d'atenció residencial i l'ingrés associat a places de prestació econòmica vinculada (Tram. 355-00109/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 9

  Compareixença de la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència (Tram. 357-00543/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.