Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 17 de setembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Antoni Guillén, president d'Ecom, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00062/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat), o d'una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat), amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00064/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00084/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat i president de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes, o de la persona en qui delegui, en representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00058/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00091/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00069/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00082/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00073/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Andrés Rueda Sánchez, president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00088/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.