Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Manel Martí, president de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00071/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00074/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00080/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Antoni Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00063/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Ricard López, president de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat), o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00068/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00070/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'ONCE amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00059/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00081/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presidenta de l'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00089/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.