Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 5 de març de 2013
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d'impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i les conseqüències que se'n deriven (Tram. 357-00001/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d'impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i les conseqüències que se'n deriven (Tram. 357-00002/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d'impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i les conseqüències que se'n deriven (Tram. 357-00003/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d'impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i les conseqüències que se'n deriven (Tram. 357-00004/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d'impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i les conseqüències que se'n deriven (Tram. 357-00005/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.