Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 24 de juliol de 2012
Hora:
16:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les conclusions del grup de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social (Tram. 355-00073/09)

    Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Conseller del Departament de Benestar Social i Família

    Sessió informativa.