Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 26 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carmela Fortuny, directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els impagaments a les entitats socials i les conseqüències en el sector i en les persones (Tram. 357-00159/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies nombroses (Tram. 357-00310/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.