Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 29 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Àngels Guiteras, representant del Grup de Treball de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l'Informe de valoració del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Catalunya (Tram. 357-00279/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar el segon estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat, "L'ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi socioeconòmica" (Tram. 357-00315/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.