Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 28 de febrer de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el concert de places en el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència de Gent Gran de Pinell de Brai per al 2013 (Tram. 250-00805/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 220, 43; esmenes: BOPC, 250, 26)

 • 3

  Compareixença de representants del col·lectiu Papàs de l'Àlex davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els projectes i les línies d'actuació d'aquesta associació (Tram. 357-00011/09)

  Compareixença.