Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 14 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre el contingut d'uns expedients relatius a sol·licituds d'ajuts de persones amb dependència (Tram. 354-00035/09)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Solés i Franch, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 356-00064/09)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença de la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, relativa a l'aplicació de les mesures específiques en matèria de personal que estableix el Decret 109/2011 (Tram. 357-00012/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els paràmetres sociològics emprats per a elaborar els qüestionaris sobre immigració (Tram. 356-00061/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposta de resolució sobre les activitats de naturalesa política als casals de la gent gran (Tram. 250-00320/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 10

  Proposta de resolució sobre el calendari de les obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Generalitat (Tram. 250-00319/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre el contingut d'uns expedients relatius a sol·licituds d'ajuts de persones amb dependència (Tram. 354-00034/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.